Tin tức Công ty của ForexTime

Chào mừng đến với cổng thông tin tin tức của FXTM; nơi bạn có thể tìm thấy các thông tin cập nhật và chi tiết nhất về những sản phẩm, khuyến mãi, dịch vụ và sự kiện mới nhất của chúng tôi. Đối với mọi thắc mắc mà bạn có thể gặp phải, Nhóm Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Kết thúc Giờ Tiết kiệm Ánh sáng Ban ngày năm 2022
Kết thúc Giờ Tiết kiệm Ánh sáng Ban ngày năm 2022

Do Giờ Tiết kiệm Ánh sáng Ban ngày sắp kết thúc, vui lòng lưu ý rằng giờ giao dịch sẽ thay đổi tương ứng như sau: FXTM...

Lịch giao dịch cho Tết Trùng cửu năm 2022 của Hồng Kông

Do Tết Trùng cửu của Hồng Kông sắp diễn ra vào ngày 03-05/10/2022, sẽ có những thay đổi tạm thời đối với lịch giao dịch của FXTM. Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết lịch giao dịch...

Lịch Giao dịch cho Ngày lễ Lao động của Mỹ năm 2022
Lịch Giao dịch cho Ngày lễ Lao động của Mỹ năm 2022

Do Ngày lễ Lao động của Mỹ năm 2022 sắp diễn ra vào ngày 05/09/2022, sẽ có những thay đổi tạm thời đối với lịch giao dịch của FXTM. Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết lịch giao dịch...

Lịch giao dịch cho Tết Trung thu năm 2022
Lịch giao dịch cho Tết Trung thu năm 2022

Do Tết Trung thu sắp diễn ra vào ngày 12/09/2022, sẽ có những thay đổi tạm thời đối với lịch giao dịch của FXTM. Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết lịch giao dịch của tất cả các công...

Lịch giao dịch cho Ngày lễ Ngân hàng Mùa hè tại Anh năm 2022
Lịch giao dịch cho Ngày lễ Ngân hàng Mùa hè tại Anh năm 2022

Do Ngày lễ Ngân hàng Mùa hè tại Anh sắp diễn ra từ ngày 29/08/2022-30/08/2022, sẽ có những thay đổi tạm thời đối với lịch giao dịch của FXTM. Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết lịch...

Lịch giao dịch cho Ngày thành lập HKSAR và Ngày lễ Độc lập của Mỹ năm 2022
Lịch giao dịch cho Ngày thành lập HKSAR và Ngày lễ Độc lập của Mỹ năm 2022

Do Ngày thành lập HKSAR và Ngày lễ Độc lập của Mỹ sắp diễn ra từ ngày 01/07/2022 - 04/07/2022, sẽ có những thay đổi tạm thời đối với lịch giao dịch của FXTM. Vui lòng tham khảo bảng bên...

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).