USDCNH - US Dollar/Chinese Renminbi

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 20 25 100000 0.01 0.00001 0.01 0.1 1000 -120.02 3.38 04:00:00 23:55:00 FX Exotics
Advantage 3 16.8 100000 0.01 0.00001 0.01 0.1 - -120.02 3.38 04:00:00 23:55:00 FX Exotics
Advantage MT5 3 16.8 100000 0.01 0.00001 0.01 0.1 250 -120.02 3.38 04:00:00 23:55:00 FX Exotics
Advantage Plus 3 19.8 100000 0.01 0.00001 0.01 0.1 - -120.02 3.38 04:00:00 23:55:00 FX Exotics
Advantage Plus MT5 3 19.8 100000 0.01 0.00001 0.01 0.1 - -120.02 3.38 04:00:00 23:55:00 FX Exotics
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).