FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Dành cho Nhà quản lý Chiến lược

 1. Vào trang “Mở Tài khoản Trực tiếp” trong MyFXTM.
 2. Trong “Loại tài khoản”, chọn “Advantage Plus”  hoặc “Advantage” rồi tiếp tục chọn thông tin tài khoản của bạn.
 3. Xác nhận “Trở thành Nhà quản lý Chiến lược với Đầu tư FXTM”
 4. Nhập Tên Tài khoản Chiến lược, điền mọi thông tin cần thiết khác và bấm vào “Mở tài khoản”.

Theo mặc định, tỷ lệ lợi nhuận (%) của bạn được đặt là 30. Bạn có thể sửa thông tin này vào bất cứ lúc nào.

Bạn có thể gửi tiền qua chuyển khoản nội bộ hoặc chuyển khoản bên ngoài (thẻ tín dụng, ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng).

Bạn có thể rút tiền qua chuyển khoản nội bộ hoặc chuyển khoản bên ngoài (thẻ tín dụng, ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng).

Vui lòng lưu ý rằng khi các nhà đầu tư tích cực giao dịch theo chiến lược của bạn, các yêu cầu rút tiền sẽ chỉ được xử lý sau khi tất cả các vị trí mở trên Tài khoản Chiến lược của bạn đã đóng.

Đó là do Hệ số Đầu tư, trong đó các Nhà đầu tư giao dịch theo Nhà quản lý Chiến lược theo tỷ lệ vốn cổ phần của họ.

Bạn có thể xem giải thích chi tiết về Hệ số Đầu tư trong trang Định nghĩa Đầu tư FXTM.

Có. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng bạn chỉ có thể đổi một lần. 

 1. Vào Tài khoản Chiến lược của bạn trong MyFXTM.
 2. Chọn tab “Đầu tư FXTM” và bấm vào “Sửa” kế bên tên của bạn.
 3. Nhập tên mới của bạn và bấm “Gửi”.

Trang này được thiết kế để cung cấp thông tin chuyên sâu về hiệu quả hoạt động của Nhà quản lý Chiến lược qua thống kê và thông tin chi tiết (tab Đánh giá Giao dịch và Tin tức) cũng như cung cấp tổng quan dựa trên vốn cổ phần trong tài khoản của Nhà quản lý Chiến lược (tab Chung).

Nhà quản lý Chiến lược có thể chọn công khai các thống kê này trên trang web của FXTM.

Bằng cách chọn Nhà quản lý Chiến lược từ trang Xếp hạng Nhà quản lý Chiến lược hoặc mục Tổng quan về Tài khoản Chiến lược trong “Tài khoản Giao dịch” của MyFXTM.

 1. Chọn Tài khoản Chiến lược trong mục “Tài khoản Giao dịch” trong MyFXTM.
 2. Chọn tab “Đầu tư FXTM” và bấm vào “Sửa” kế bên tên “Phí”.
 3. Nhập số tiền mà bạn muốn.

Vui lòng lưu ý rằng Tỷ lệ Lợi nhuận mới của bạn sẽ chỉ được áp dụng cho các Nhà đầu tư mới. Các Nhà đầu tư hiện tại vẫn sẽ bị thu Tỷ lệ Lợi nhuận mà bạn áp dụng khi họ bắt đầu giao dịch theo bạn.

 1. Chọn tab Tài khoản Chiến lược trong mục “Tài khoản Giao dịch” trong MyFXTM.
 2. Chọn tab “Đầu tư FCTM” và bấm vào “Nhà đầu tư” để xem số tiền hiện đã đầu tư trong tài khoản của bạn.
 3. Bấm vào “Phí” để xem Tỷ lệ Lợi nhuận mà bạn đã nhận.

Bạn có thể chọn xem các thống kê này dưới dạng biểu đồ hoặc chi tiết.

Tài khoản Nhà quản lý Chiến lược của bạn có thể đặt thành Công khai (các Nhà đầu tư có thể kết nối với bạn từ trang xếp hạng), Riêng tư (các Nhà đầu tư có thể kết nối với bạn qua liên kết trực tiếp) hoặc Tắt (không có Nhà đầu tư nào có thể theo dõi tài khoản của bạn).

Bạn có thể chọn cài đặt mong muốn trong tab “Cài đặt Nhà đầu tư” trong tài khoản Nhà quản lý Chiến lược của bạn qua MyFXTM.

Hoặc nếu bạn không thỏa mãn một hoặc nhiều hơn một điều kiện dưới đây:

 • Vốn sở hữu hiện tại và bình quân từ 1000 USD/EUR/GBP trở lên
 • Tổng lợi nhuận cao hơn -95%
 • Có hoạt động giao dịch trong vòng 30 ngày qua
 • Ảnh hồ sơ đã tải lên
 • Nhà quản lý có đòn bẩy tối đa là 1:200

Hoặc bạn đã đặt tài khoản của mình ở trạng thái “Riêng tư” hoặc “Đóng”

Bảng xếp hạng Các Tài khoản Chiến lược Hàng đầu thể hiện:

 • Nhà quản lý Chiến lược với tiềm năng tăng trưởng
 • Nhà quản lý có hoạt động giao dịch trong hơn 50 ngày giao dịch
 • Tối thiếu 50 giao dịch đóng
 • Nhà quản lý có tối thiểu một giao dịch mở trong vòng 5 ngày giao dịch gần nhất
 • Nhà quản lý có tối thiểu 2000 USD/EUR/GBP Vốn sở hữu Hiện tại hoặc Bình quân
 • Nhà quản lý có đòn bẩy tối đa là 1:200
 • Mô tả Nhà quản lý chiến lược được chứng nhận và hồ sơ Nhà quản lý Chiến lược Tích cực

Toàn bộ tài khoản Chiến lược thể hiện:

 • Vốn sở hữu hiện tại và bình quân từ 1000 USD/EUR/GBP trở lên
 • Tổng lợi nhuận cao hơn -95%
 • Có hoạt động giao dịch trong vòng 30 ngày qua
 • Ảnh hồ sơ đã tải lên
 • Nhà quản lý có đòn bẩy tối đa là 1:200

Bằng cách chọn “Tắt” trong tab “Cài đặt Nhà đầu tư” của MyFXTM và bấm vào “Xác nhận” khi xuất hiện.

Đây là nơi bạn tạo dựng hồ sơ của mình với cương vị Nhà quản lý Chiến lược để chia sẻ thông tin về bản thân và thu hút các nhà đầu tư tiềm năng.  

Nhà quản lý Chiến lược có thể bổ sung vào hồ sơ của họ:

 • Hình ảnh của bản thân.
 • Quốc gia cư trú.
 • Tên hoặc tên hiệu Nhà quản lý Chiến lược của họ.
   

Bạn có thể tùy chỉnh hồ sơ Nhà quản lý Chiến lược của mình bằng cách làm theo các bước bên dưới:

1. Chọn tài khoản Nhà quản lý Chiến lược của bạn trong MyFXTM.

2. Bấm vào tab Đầu tư FXTM ở góc trên cùng bên trái.

3. Sửa bất cứ phần nào trong hồ sơ mà bạn muốn rồi bấm “Áp dụng”.

1. Chọn tài khoản Nhà quản lý Chiến lược của bạn trong MyFXTM.

2. Bấm vào nút “Thêm mô tả” kế bên tiêu đề “Mô tả Chiến lược”.

3. Thêm mô tả và bấm vào “Lưu”.

Mô tả của bạn sẽ được gửi để xem xét, thường sẽ mất đến 1 ngày làm việc. Nếu được duyệt, mô tả chiến lược của bạn sẽ được công khai trên trang Nhà quản lý Chiến lược. Nếu không, bạn sẽ nhận được một email mô tả về mọi vấn đề với nội dung mà bạn có thể sửa đổi/chỉnh sửa sau đó và gửi lại để xem xét.

1. Chọn tài khoản Nhà quản lý Chiến lược của bạn trong MyFXTM.

2. Chọn tab “Tin tức” và bấm vào “Tạo bài mới”.

3. Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Bạn cần điền tiêu đề và nội dung mà bạn muốn chia sẻ với các nhà đầu tư của bạn. Sau khi xong, bấm “Gửi”.

Bài đăng của bạn sẽ được gửi để xem xét, thường sẽ mất đến 1 ngày làm việc. Nếu được duyệt, bài đăng của bạn sẽ được công khai trên trang Nhà quản lý Chiến lược. Nếu không, bạn sẽ nhận được một email mô tả về mọi vấn đề với nội dung mà bạn có thể sửa đổi/chỉnh sửa sau đó và gửi lại để xem xét.

Khi số vốn của người theo dõi tăng lên, Nhà quản lý Chiến lược cũng nên tăng số vốn của chính mình và giảm đòn bẩy trên Tài khoản Chiến lược. Số vốn tối thiểu của Nhà quản lý Chiến lược và Đòn bẩy Tối đa được trình bày trên bảng dưới đây. Ngoài ra, người quản lý phải luôn giữ ít nhất 2% tổng số tiền của những người sao chép trong tài khoản quản lý của mình như là quỹ riêng.

Công ty có quyền điều chỉnh các mức này bất cứ khi nào thấy cần thiết và sẽ thông báo trước cho Nhà quản lý Chiến lược.

Mức 1Mức 2Mức 3Mức 4
Số vốn của Nhà quản lý Chiến lược1,0002,0005,00010,000
Số vốn Tối đa của Người theo dõi10,00050,000500,000500K+
Đòn bẩy Tối đa200200100100
Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).