FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Dành cho Nhà đầu tư

Bạn có thể trở thành Nhà đầu tư bằng cách chọn một Nhà quản lý Chiến lược tại đây và bấm vào “Đầu tư”. Hoặc bạn có thể tạo Tải khoản Đầu tư trong MyFXTM.

Trước tiêm, hãy xác minh hồ sơ của bạn trong MyFXTM, sau đó gửi số tiền tối thiểu vào đó.

Nhà quản lý Chiến lược của bạn cần phải phù hợp với mức độ rủi ro và doanh thu mong muốn của bạn. Mức độ rủi ro của Nhà quản lý Chiến lược được tính dựa trên mức độ giảm sút tối đa, sự hiếu chiến cũng như thống kê về các giao dịch đã đóng của họ.

Bạn có thể xem thêm thông tin về các điều kiện này trong trang Định nghĩa Đầu tư FXTM .

Bạn có thể gửi tiền qua chuyển khoản nội bộ hoặc chuyển khoản bên ngoài (thẻ tín dụng, ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng).
 1. Vào mục “Tổng quan Tài khoản”  trong MyFXTM.
 2. Chọn Tài khoản Đầu tư mà bạn muốn rút tiền từ đó và bấm vào “Rút”.
 3. Điền thông tin cần thiết và bấm “Gửi”.

Nếu bạn muốn rút toàn bộ số tiền, hãy chọn “Tôi muốn rút toàn bộ tiền và đóng tài khoản”.

Vào mục “Tài khoản Đầu tư” trong MyFXTM và chọn “Tạm dừng” kết bên “Trạng thái Tài khoản”. Sau đó, tất cả các khoản đầu tư của bạn trên tài khoản đó sẽ được tam dừng.

Để tiếp tục lại, vào “Trạng thái Tài khoản” và chọn “Tiếp tục”.

 1. Vào mục “Tài khoản Đầu tư” trong MyFXTM.
 2. Chọn tên tài khoản đầu tư mà bạn muốn đổi mức độ bảo vệ.
 3. Bấm vào “Mức độ Bảo vệ” trong mục “Tài khoản”.
 4. Chọn “Sửa” kế bên mức độ hiện tại và điều chỉnh theo ý thích rồi bấm “Đặt”.
 1. Vào mục “Tài khoản Đầu tư” trong MyFXTM.
 2. Chọn tên tài khoản đầu tư mà bạn muốn đổi mức độ bảo vệ.
 3. Bấm vào “Chế độ An toàn” trong mục “Tài khoản”.
 4. Bạn sẽ thấy một ký hiệu cho biết tính năng này được bật hay tắt. Bấm vào nút “Bật/Tắt” kế bên nó để bật hoặc tắt theo mong muốn của bạn.

Bạn có thể xem thêm thông tin về Chế độ An toàn trong trang Định nghĩa Đầu tư FXTM .

Tỷ lệ Lợi nhuận được trừ vào Tài khoản Đầu tư của bạn:

- Vào cuối Chu kỳ Hàng tháng
- Khi bạn yêu cầu rút tiền.
- Khi bạn đóng tài khoản đầu tư của mình.

Không, họ không thể. Bất cứ hoạt động giao dịch nào cũng diễn ra trên tài khoản của Nhà quản lý Chiến lược và được sao chép theo tỷ lệ vào tài khoản đầu tư của bạn.  
 

Bất cứ lúc nào bạn muốn. Trong trường hợp có vị trí đang mở, yêu cầu gửi tiền và rút tiền được thực hiện trong giờ giao dịch của công cụ nổi bật.

Không có. Vui lòng lưu ý rằng hiệu quả hoạt động trước đó của Nhà quản lý Chiến lược không đảm bảo kết quả trong tương lai.

Có bốn cách để kiểm soát rủi ro.

 1. Mức độ Bảo vệ.
 2. Chế độ An toàn.
 3. Nút “Tạm dừng”.
 4. Chọn Nhà quản lý Chiến lược có hồ sơ rủi ro tương tự của bạn trong trang Xếp hạng Top Nhà quản lý Chiến lược.

Bạn có thể xem thêm thông tin về tất cả các nội dung bên trên trong trang Định nghĩa Đầu tư FXTM.

Sau khi yêu cầu rút tất cả tiền, hãy chọn “Tôi muốn rút toàn bộ tiền và đóng tài khoản” và bấm “Gửi”.

 1. Vào trang Tổng quan tài khoản
 2. Cuộn xuống đến mục Tài khoản Đầu tư
 3. Bấm vào liên kết Truy xuất màu xanh dương ở trên cùng bên phải.

Có. Cứ 30 ngày, bạn sẽ nhận được email kèm theo báo cáo tài khoản đầu tư. Khi bấm vào “Tải về báo cáo giao dịch đầy đủ tại đây”, bạn có thể nhìn thấy tất cả các giao dịch đã đóng và tỷ lệ lợi nhuận (%) được thanh toán cho Nhà quản lý Chiến lược của bạn trong thời gian đó.

Ngoài ra, bạn có thể tạo báo cáo bên trong MyFXTM bằng cách chọn tài khoản đầu tư của mình và bấm vào tab “Báo cáo”. Chọn ngày mà bạn muốn tạo báo cáo và bấm vào “Tải về”.

Mỗi lần Nhà quản lý Chiến lược của bạn mở một giao dịch, cùng lúc đó bạn mở một vị trí với cùng mức giá dựa trên vốn cổ phẩn của bạn và Nhà quản lý Chiến lược của bạn.

Công thức là: Tỷ lệ = Vốn cổ phẩn của Nhà đầu tư/Vốn cổ phẩn của Nhà quản lý Chiến lược. 

Ví dụ: Nếu vốn cổ phẩn của Nhà đầu tư là 1.000 USD và vốn cổ phẩn của Nhà quản lý Chiến lược là 200, khi đó:

Tỷ lệ = 1000/200 = 5

Khi Nhà quản lý MUA 1 lot EUR/USD, dựa trên tỷ lệ này (= 5) thì tài khoản đầu tư sẽ MUA 5 lot EUR/USD bằng cùng mức giá.  

 • Thống kê trên trang Xếp hạng Nhà quản lý Chiến lược được cập nhật mỗi giờ trong khi thống kê trong MyFXTM là trực tiếp.  
 • Tài khoản Đầu tư của bạn bị tạm dừng.
 • Bạn bật chế độ an toàn.
 • Giảm tỷ lệ lợi nhuận (mỗi 30 ngày).
 • Bạn yêu cầu rút tiền.

Công thức là:  % thay đổi về lợi nhuận trong tài khoản của Nhà quản lý Chiến lược * số tiền đầu tư - tỷ lệ lợi nhuận.

Nếu bạn đầu tư 100 USD vào Nhà quản lý này từ ngày 1, còn lợi nhuận tổng của Nhà quản lý đó là 200% thì khoản đầu tư ban đầu của bạn sẽ tăng lên 300 USD.

Nếu lợi nhuận tổng của Nhà quản lý tăng từ 200% của ngày hôm qua lên 300% trong ngày hôm nay, thì khoản đầu tư ban đầu của bạn bây giờ sẽ tăng lên 400 USD.

% thay đổi vào ngày đó của nhà đầu tư mới là: (400-300)/300= 33,33%. 

Vì vậy, khoản đầu tư của một nhà đầu tư mới (cũng đầu tư 100 USD và bắt đầu giao dịch theo Nhà quản lý trong khi lợi nhuận tổng của họ là 200%) cũng sẽ tăng 33,33% (33,33 USD), từ đó khoản đầu tư hiện tại của họ sẽ là 133,33 USD.

Vì cần có một mức độ rủi ro thấp để tạo ra bất cứ lợi nhuận tiềm năng nào.

Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).